Vårt hållbarhetsarbete

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och ställer höga krav på kvalitet och miljövänliga lösningar. Vårt hållbarhetsarbete omfattar hela vår verksamhet och ställer också krav på att våra leverantörer har ett hållbarhetsarbete oavsett om det handlar om bilar, service, verkstäder, transporter, rekonditionering eller el, papper, kaffe och frukt. För dig som kund innebär det att du kan vara säker på att våra leveranser har genomgått en hållbarhetsgranskning i relevanta delar.

Vår anläggning
Fastigheten som NF Fleet har sitt huvudkontor i är byggd enligt GreenBuildings riktlinjer, vilket innebär att byggnaden förbrukar 25% mindre energi jämfört med de nybyggnadskrav som ställs i Boverkets Byggregler, BBR.

Ytterligare en fördel med vår anläggning är att vi samlar allt som har med vår verksamhet att göra på ett ställe. Allt från test, rekond, service/reparationer och lackering till bilförsäljning. Genom att samla allt under samma tak och därmed minska biltransporterna kan vi minska vår miljöpåverkan och effektivisera vår hantering av bilar ytterligare.

Vad vi kan göra för dig
Vi hjälper dig att minska den negativa miljöpåverkan och samtidigt spara pengar. Vår personal är kunnig och vet vad som är viktigt, både vad gäller kostnader och funktionalitet. Varje månad publicerar vi också våra aktuella bilrekommendationer som utöver inköpspriset baseras på bilarnas totalekonomi (TCO), säkerhet och miljöegenskaper.