Vårt hållbarhetsarbete

NF Fleets ambition är att vara en innovativ leverantör av hållbara produkter och tjänster för resor. Vi har kommit en bra bit på väg men förstår att vi har långt kvar. Här är några av de initiativ vi erbjuder idag;

  • Utbildning av personal och provkörning av nya produkter
  • Attraktiva priser för hyra av elbilar
  • Cirkulära leasingprodukter
  • Miljöanpassad fordonspolicy
  • Laddinfrastruktur
  • Safety- och Ecodriving
  • Analys av körbeteende
  • Grön totalkostnadsmodell för bilval
  • Flexibla leasingprodukter för kortare löptider
  • Vi deltar också i den allmänna debatten för omställning av Sverige fordonsflotta och fördelarna det medför.

Utöver det här så är NF Fleet miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vårt hållbarhetsarbete omfattar hela vår verksamhet och ställer också krav på att våra leverantörer har ett hållbarhetsarbete oavsett om det handlar om bilar, service, verkstäder, transporter, rekonditionering eller el, papper, kaffe och frukt. För dig som kund innebär det att du kan vara säker på att våra leveranser har genomgått en hållbarhetsgranskning i relevanta delar.

Fastigheten som NF Fleet har sitt huvudkontor i är byggd enligt GreenBuildings riktlinjer, vilket innebär att byggnaden förbrukar 25% mindre energi jämfört med de nybyggnadskrav som ställs i Boverkets Byggregler, BBR.

Ytterligare en fördel med vår anläggning är att vi samlar allt som har med vår verksamhet att göra på ett ställe. Allt från test, rekond, service/reparationer och lackering till bilförsäljning. Genom att samla allt under samma tak och därmed minska biltransporterna kan vi minska vår miljöpåverkan och effektivisera vår hantering av bilar ytterligare.

Vad vi kan göra för dig?
Är ert företag redo att ta nästa steg i ämnet hållbara resor så tveka inte att höra av dig så återkommer vi till dig. Du når oss på e-post: nfsales.se@nffleet.com